GANSy i proces produkcji:

produkcja gansów

GANS to skrót od gas at nano state, czyli gaz w Nano-stanie ciała Stałego. Fundacja Keshe opracowała metodę, dzięki której dwutlenek węgla (CO2) może być w prosty sposób ekstrahowany z powietrza i przekształcany w stan stały w zakresie nanometrów (nano-stan ciała stałego). Wytwarzanie GANSu CO2 powstaje, gdy węgiel w powietrzu łączy się z tlenem roztworu soli. W […]

The Keshe Foundation

Fundacja Keshe jest niezależną, bezwyznaniową organizacją non-profit założoną przez inżyniera jądrowego Mehran Tavakoli Keshe, która ma na celu rozwój nowej wiedzy naukowej, nowych technologii i nowych rozwiązań dla głównych problemów globalnych, takich jak głód, niedobór wody, brak zasilania elektrycznego, zmiany klimatyczne i choroby, dzięki zastosowaniu specjalnie opracowanych reaktorów plazmowych, które również zapewnią ludzkości możliwość podróżowania […]

Książki o technologii plazmowej – wprowadzenie

Wprowadzenie i Grawitacja Inżynier nuklearny Mehran Keshe przekazuje informacje o swojej książce „The Universal Order of Creation of Matters” i wyjaśnia zasady grawitacji, które również dotyczą interakcji wewnątrz neutronu pomiędzy Materią, Antymaterią i Ciemną Materią.Neutron składa się głównie z tych trzech podstawowych Materii. Do tej pory zakładano, że neutron składa się z trzech kwarków, jednego […]

Co to jest GANS?

GaNS CuO

GANS to skrót od Gaz w Nano-stanie ciała Stałego. Fundacja Keshe opracowała metodę, dzięki której dwutlenek węgla (CO2) może być w prosty sposób ekstrahowany z powietrza i przekształcany w stan stały w zakresie nanometrów (nano-stan ciała stałego). Wytwarzanie GANSu CO2 powstaje, gdy węgiel w powietrzu łączy się z tlenem roztworu soli. W obrębie pewnego rodzaju […]

Czym jest Plazma?

Każdy obiekt fizyczny (elektron, atom, ziarno piasku, roślina, zwierzę, człowiek, planeta, gwiazda, galaktyka, wszechświat, itp.) jest niczym innym jak nagromadzeniem pól magnetycznych, które Keshe określa jako plazmatyczne pola magnetyczne. Te plazmatyczne pola magnetyczne składają się z ogromnej ilości pojedynczych pól magnetycznych. Plazmatyczne pola magnetyczne są trójwymiarowe, których ruch i obszar są wyznaczane przez poszczególne pola […]

Sedno/Esencja Technologii Keshe

Definicja Pól Magnetycznych Począwszy od teorii E = MC² Alberta Einsteina, naukowo akceptowanym faktem jest, że masa zamienia się w energię i vice versa. Oznacza to, że zarówno masa, jak i energia muszą być z natury takie same. Wszystko, co istnieje w całym stworzeniu, składa się z „pól magnetycznych”. Pola te mają dwie właściwości ferromagnetyzmu […]