Co to jest GANS?

GaNS CuO

GANS to skrót od Gaz w Nano-stanie ciała Stałego. Fundacja Keshe opracowała metodę, dzięki której dwutlenek węgla (CO2) może być w prosty sposób ekstrahowany z powietrza i przekształcany w stan stały w zakresie nanometrów (nano-stan ciała stałego). Wytwarzanie GANSu CO2 powstaje, gdy węgiel w powietrzu łączy się z tlenem roztworu soli. W obrębie pewnego rodzaju bańki plazmowej, składającej się z pól magnetycznych i grawitacyjnych, to połączenie jest sprowadzane do formy krystalicznej. Kryształy te pochłaniają światło (pola) i przechowują je i uwalniają zgodnie z zapotrzebowaniem. Każdy kryształ jest jak słońce!

Fundacja Keshe odkryła, że GANS, zarówno wysuszony, jak i związany w wodzie, jest użyteczny jako źródło energii lub może być z pożytkiem stosowany w obszarach zdrowia i rolnictwa. Po wytworzeniu GANSu, można go przechowywać w wodzie destylowanej, aby był wilgotny. Gdy jest przechowywany w wodzie, GANS nie miesza się z wodą, osiada na dnie wody. Woda GANSu (potocznie nazywana ciekłą plazmą) definiowana jest jako klarowna woda destylowana, w której magazynowany jest GANS. Woda ta może być używana na różne sposoby. Możliwe jest wlewanie jej do wody w wannie, tworzenie plastrów zdrowotnych jako opatrunków na rany lub używanie go jako sprayu. Aplikacje do stosowania GANSu i Ciekłej Plazmy są nieograniczone.

Proces produkcji GANSu, opracowany przez Fundację Keshe, służy do produkcji GANSu CO2, ale także do innych rodzajów GANS. Rysunek Tworzenie GaNS) schematycznie pokazuje rozwój GANS, którego podstawą jest surowa miedź. Zwróć uwagę na zwartą strukturę atomową na dole grafiki. W pierwszym etapie procesu tworzenia GANS, miedź jest nano-powlekana. Podczas procesu powlekania powstają przestrzenie między atomami i tworzą się nano-warstwy z nano-przewodami (patrz Powłoka). Nano-miedź w interakcji z płytką cynku w roztworze słonej wody, tworzy GANS CO2, który zbiera się i gromadzi na dnie pojemnika (patrz Produkcja GANSu CO2).

GANS wymagany jest do działania systemów balansujących – Systemów Zdrowia. GANS jest kluczowym komponentem we wszystkich produktach na bazie projektów Fundacji Keshe. Na przykład stosuje się go do powlekania miedzianych cewek i wykorzystywania w pojemnikach na GANS (np. piłeczka ping pongowa) w środku cewek. Jak również, GANS jest wymagany do produkcji wody GANSu, która jest z kolei wykorzystywana do produkcji pól GANSu. Różne rodzaje wód GANSowych są wykorzystywane w wielu obszarach społeczeństwa. Poniżej znajdziesz opisy produkcji czterech podstawowych rodzajów GANS, które są wytwarzane przez zanurzenie drutów miedzianych powleczonych nano lub nano-powleczonych miedzianych płytek, w połączeniu z różnymi metalami, w 10% morskim roztworze soli morskiej (100gm soli morskiej rozpuszczonej w 1 litrze wody destylowanej). (UWAGA: nigdy nie dotykaj GANSu żadną częścią ciała).

gans produkcja
Rys.: Tworzenie GaNS


Kliknij tutaj aby kupić GaNSy

Niektóre atomy i cząsteczki uwalniają i / lub absorbują pola Magnetyczne i / lub Grawitacyjne. Uwolnione pola mogą zostać pochłonięte przez inne obiekty. Fundacja Keshe opracowała sposób zbierania tych swobodnie płynących pól ze środowiska w nadającej się do użytku substancji, którą Keshe nazwał GANS. Organizm na przykład będzie emitował pola, od których chce się oddzielić (pozbyć się) i będzie wchłaniał pola, z których może korzystać lub których pilnie potrzebuje. Warunkiem wstępnym jest, aby odpowiednie pola absorpcji (te, które organizm ma wchłonąć) były dostępne w bezpośrednim otoczeniu organizmu.

GANS do „wytwarzania” pól magnetycznych i grawitacyjnych. Źródło: Keshe Foundation, 2016

Fundacja opracowała narzędzie, która składa się z komponentów, które mogą absorbować pola i tworzyć GANS; substancję, która istnieje w specjalnym stanie skupienia. Różne typy GANS’u mogą być tworzone z różnymi pożądanymi właściwościami energetycznymi, które mogą być stosowane pojedynczo lub w kombinacjach dla różnych zastosowań. Każdy typ GANSu ma określoną siłę pola w zależności od pierwiastków chemicznych w nim zawartych.

Zastosowanie różnych GANS’ów o różnych natężeniach pola lub zastosowanie podwójnych cewek powleczonych nanocząsteczkami z bateriami plazmowaymi powoduje skierowanie strumienia pola od silniejszych do słabszych pól.

Jeśli te strumienie pola są kierowane i przechodzą przez organizm to organizm ma możliwość zaabsorbowania potrzebnych części tych strumieni pola lub uwolnienia nadwyżki pól do środowiska lub mogą one zostać zebrane w użyteczny GANS.

Dzięki tej technologii, samoleczące się moce organizmu wspierane są na poziomie pól, które ten organizm budują. Dlatego zapotrzebowanie na środki chemiczne i procesy nie jest wymagane, ponieważ leczenie zachodzi na poziomie oddziaływania pola Magnetycznego.

Schematyczny widok urządzenia balansującego na bazie cewek plazmowych. Żródło: Keshe Foundation, 2016
System Balansujący – System Zdrowia

Cewki plazmowe są wykonane z dwóch podwójnych nano-powlekanych cewek. Każda podwójna cewka składa się z dwóch cewek, które są nawinięte i okablowane w określony sposób (projekty cewek są dostępne na stronie internetowej Fundacji Keshe). Dwie podwójne cewki są zamontowane pod kątem 90 stopni względem siebie. Różne typy i kombinacje GANSów są umieszczane na cewkach, aby stworzyć różne siły pól. W centrum podwójnych cewek powstaje pole.

Organizm składa się z pól i może być umieszczony pomiędzy cewkami urządzenia, które Keshe Foundation nazywa Urządzeniem na Bazie Cewek Plazmowych. W centrum tego urządzenia, w przestrzeni, w której znajduje się organizm, pola Grawitacyjne i Magnetyczne, utworzone w centrum cewek, wchodzą w interakcje z polami organizmu. Siła pól wytwarzanych przez cewki nie maleje, ponieważ cewki nieustannie przyciągają i zbierają pola ze środowiska. W wyniku interakcji pól cewek i organizmu zachodzi proces równowagi/balansowania. Organizm doświadcza balansowania, podobnie jak cewki. Procedura jest zakończona, gdy organizm i cewki znajdują równowagę

Uszczegółowienie

Wiedza o technologii plazmowej Keshe została napisana przez Mehran Tavakoli Keshe w trzech książkach:

  1. The Universal Order of Creation of MATTERS (Uniwersalny Porządek Kreacji Materii)
  2. The Structure of the Light (Struktura Światła)
  3. The Origin of the Universe (Pochodzenie Wszechświata)

Żródło: Keshe Foundation https://pl.kfwiki.org/


Kliknij tutaj aby kupić GaNSy

One thought on “Co to jest GANS?

Comments are closed.