Czym jest Plazma?

Każdy obiekt fizyczny (elektron, atom, ziarno piasku, roślina, zwierzę, człowiek, planeta, gwiazda, galaktyka, wszechświat, itp.) jest niczym innym jak nagromadzeniem pól magnetycznych, które Keshe określa jako plazmatyczne pola magnetyczne. Te plazmatyczne pola magnetyczne składają się z ogromnej ilości pojedynczych pól magnetycznych. Plazmatyczne pola magnetyczne są trójwymiarowe, których ruch i obszar są wyznaczane przez poszczególne pola […]