Sedno/Esencja Technologii Keshe

Definicja Pól Magnetycznych

Począwszy od teorii E = MC² Alberta Einsteina, naukowo akceptowanym faktem jest, że masa zamienia się w energię i vice versa. Oznacza to, że zarówno masa, jak i energia muszą być z natury takie same.

Wszystko, co istnieje w całym stworzeniu, składa się z „pól magnetycznych”. Pola te mają dwie właściwości ferromagnetyzmu – przyciąganie i odpychanie. Przeciwległe bieguny przyciągają się, podczas gdy te same bieguny odpychają się nawzajem.

Wszystkie zjawiska w całym stworzeniu wynikają z różnych interakcji pól magnetycznych.

Definicja Pól Magnetycznych i Grawitacyjnych

Nałożenie pól magnetycznych, które tworzą skierowaną na zewnątrz siłę z danego środka (przepływ pola na zewnątrz), Keshe opisuje jako Magnetyzm (duża litera M) lub, dla lepszego rozróżnienia w języku mówionym, Magnetyczność, słowo to zostało zdefiniowane przez Keshe specjalnie w tym celu. Odwrotna superpozycja pól magnetycznych, które tworzą skierowaną do wewnątrz siłę w kierunku  środka (przepływ pola do wewnątrz) Keshe przedstawia jako Grawitacyjność (duża litera G).

Magnetyczny przepływ pola uwalnia pola do środowiska i dlatego są one dostępne dla organizmów, które ich potrzebują, podczas gdy Grawitacyjny przepływ pola pochłania pola ze środowiska. Przepływ pola Grawitacyjnego będzie pochłaniał na przykład pola z organizmu, który ma pola w nadmiarze i których nie potrzebuje lub te, które są złymi polami dla organizmu.

 

Żródło: Keshe Foundation https://pl.kfwiki.org/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *