The Keshe Foundation

Fundacja Keshe jest niezależną, bezwyznaniową organizacją non-profit założoną przez inżyniera jądrowego Mehran Tavakoli Keshe, która ma na celu rozwój nowej wiedzy naukowej, nowych technologii i nowych rozwiązań dla głównych problemów globalnych, takich jak głód, niedobór wody, brak zasilania elektrycznego, zmiany klimatyczne i choroby, dzięki zastosowaniu specjalnie opracowanych reaktorów plazmowych, które również zapewnią ludzkości możliwość podróżowania […]