Książki o technologii plazmowej – wprowadzenie

Wprowadzenie i Grawitacja

Pierwsza książka: The Universal Order of Creation of Matters (Uniwersalny Porządek Kreacji Materii)

Inżynier nuklearny Mehran Keshe przekazuje informacje o swojej książce „The Universal Order of Creation of Matters” i wyjaśnia zasady grawitacji, które również dotyczą interakcji wewnątrz neutronu pomiędzy Materią, Antymaterią i Ciemną Materią.Neutron składa się głównie z tych trzech podstawowych Materii. Do tej pory zakładano, że neutron składa się z trzech kwarków, jednego górnego i dwóch dolnych, ale to małe pola magnetyczne są prawdziwymi fundamentalnymi cząstkami pochodzącymi z kosmicznej przestrzeni (zupy) magnetycznej.

Pola o podobnej sile mogą zaplątać się w dynamiczny pakiet. Trzy takie pakiety o różnej sile tworzą trzy podstawowe typy materii (antymateria, ciemna materia i materia), które mogą się łączyć, tworząc początkowe podstawowe Plazmy lub Neutrony. Taki neutron może rozpadać się na plazmę protonu i plazmę elektronu, ale obie nadal zawierają części trójcy materii pierwotnej plazmy.

Każda z nich posiada indywidualny i wspólny w całości warunek magnetosfery, która jest regulowana przez siły pola Magnetycznego i Grawitacyjnego. Jest to podobne do wewnętrznych Grawitacyjnych i zewnętrznych Magnetycznych pól Ziemi. W oparciu o te nowe podstawowe zasady skonstruowano prototypowe reaktory osiągające niesamowite rezultaty, takie jak tworzenie udźwigu i ruchu bez spalania paliwa czy uzyskanie w prosty sposób syntezy jądrowej. Teraz staje się możliwe tworzenie w dowolnym punkcie zapotrzebowania, w przystępny sposób, ogromnych ilości energii (takich jak energia elektryczna i cieplna) i ruchu, a także takich kwestii, jak woda, jedzenie i nowe materiały oraz rozwój nowej technologii kosmicznej.

O Neutronie

W tym drugim filmie o jego książce „The Universal Order of Creation of Matters”, inżynier nuklearny Mehran Keshe wyjaśnia rzeczywisty skład neutronu. Neutron, zwany początkową plazma podstawową składa się z trzech podstawowych materii: Materia, Antymateria i Ciemna materia. To jest nowe, rewolucyjne podejście w fizyce. Małe pola magnetyczne to prawdziwe, fundamentalne cząstki pochodzące z kosmicznej zupy magnetycznej. Pola o podobnej sile mogą zaplątać się w dynamiczny pakiet. Takie trzy pakiety o różnej sile tworzą trzy podstawowe typy materii (Antymateria, Ciemna materia i Materia) i mogą się łączyć tworząc początkowe, podstawowe plazmy lub neutrony. Taki neutron może rozpadać się na plazmę protonu i plazmę elektronu, a obie nadal zawierają części trójcy materii pierwotnej plazmy. Każda z nich posiada indywidualny i wspólny w całości warunek magnetosfery, która jest regulowana przez siły pola Magnetycznego i Grawitacyjnego. Jest to podobne do wewnętrznych Grawitacyjnych i zewnętrznych Magnetycznych pól Ziemi. W oparciu o te nowe podstawowe zasady skonstruowano prototypowe reaktory osiągające niesamowite rezultaty, takie jak tworzenie udźwigu i ruchu bez spalania paliwa czy uzyskanie w prosty sposób syntezy jądrowej. Teraz staje się możliwe tworzenie w dowolnym punkcie potrzeby, w przystępny sposób ogromnych ilości energii (takich jak energia elektryczna i cieplna) i ruchu, a także takich kwestii, jak woda, jedzenie i nowe materiały oraz rozwój nowej technologii kosmicznej.

Rozkład Jądrowy i Ruch

W tym trzecim filmie o jego książce zatytułowanym „The Universal Order of Creation of Matters”, inżynier nuklearny Mehran Keshe pokazuje nowy i bardziej logiczny sposób zrozumienia naturalnego rozpadu nuklearnego neutronu w proton, elektron i kilka mniejszych fragmentów energii (jak światło, promieniowanie gamma itp.). Małe pola magnetyczne to prawdziwe, fundamentalne cząstki pochodzące z kosmicznej zupy magnetycznej. Pola o podobnej sile mogą zaplątać się w dynamiczny pakiet. Takie trzy pakiety o różnej sile tworzą trzy podstawowe typy materii (Antymateria, Ciemna materia i Materia) i mogą się łączyć tworząc początkowe, podstawowe plazmy lub neutrony. Taki neutron może rozpadać się na plazmę protonu i plazmę elektronu, a obie nadal zawierają części trójcy materii pierwotnej plazmy. Każda z nich posiada indywidualny i wspólny w całości warunek magnetosfery, która jest regulowana przez siły pola Magnetycznego i Grawitacyjnego. Jest to podobne do wewnętrznych Grawitacyjnych i zewnętrznych Magnetycznych pól Ziemi. W oparciu o te nowe podstawowe zasady skonstruowano prototypowe reaktory osiągające niesamowite rezultaty, takie jak tworzenie udźwigu i ruchu bez spalania paliwa czy uzyskanie w prosty sposób syntezy jądrowej. Teraz staje się możliwe tworzenie w dowolnym punkcie w przystępny sposób ogromnych ilości energii (takich jak energia elektryczna i cieplna) i ruchu, a także takich kwestii, jak woda, jedzenie i nowe materiały oraz rozwój nowej technologii kosmicznej.

Fuzja

W czwartym filmie o jego książce zatytułowanym „The Universal Order of Creation of Matters” inżynier nuklearny Mehran Keshe pokazuje istotę syntezy jądrowej i prosty sposób jej osiągnięcia poprzez proces rozrzedzania plazmy. Takie podejście jest zupełnie inne od tego, które międzynarodowi naukowcy próbują osiągnąć w ITER (Francja). Keshe wyjaśnia w swojej książce, że małe pola magnetyczne są prawdziwymi fundamentalnymi cząstkami pochodzącymi z kosmicznej zupy magnetycznej. Pola o podobnej sile mogą zaplątać się wdynamiczny pakiet. Takie trzy pakietyi o różnej sile tworzą trzy podstawowe typy materii (Antymateria, Ciemna materia i Materia) i mogą się łączyć tworząc początkowe podstawowe plazmy lub neutrony. Taki neutron może rozpadać się na plazmę protonu i plazmę elektronu, a obie nadal zawierają części trójcy materii pierwotnej plazmy. Każda z nich posiada indywidualny i wspólny w całości warunek magnetosfery, która jest regulowana przez siły pola Magnetycznego i Grawitacyjnego. Jest to podobne do wewnętrznych Grawitacyjnych i zewnętrznych Magnetycznych pól Ziemi. W oparciu o te nowe podstawowe zasady skonstruowano prototypowe reaktory osiągające niesamowite rezultaty, takie jak tworzenie udźwitgu i ruchu bez spalania paliwa czy uzyskanie w prosty sposób syntezy jądrowej. Teraz staje się możliwe tworzenie w dowolnym punkcie w przystępny sposób ogromnych ilości energii (takich jak energia elektryczna i cieplna) i ruchu, a także takich kwestii, jak woda, jedzenie i nowe materiały oraz rozwój nowej technologii kosmicznej.

Lot i Kreacja Światła

W czwartym filmie o jego książce zatytułowanym „The Universal Order of Creation of Matters” inżynier nuklearny Mehran Keshe pokazuje istotę syntezy jądrowej i prosty sposób jej osiągnięcia poprzez proces rozrzedzania plazmy. Takie podejście jest zupełnie inne od tego, które międzynarodowi naukowcy próbują osiągnąć w ITER (Francja). Keshe wyjaśnia w swojej książce, że małe pola magnetyczne są prawdziwymi fundamentalnymi cząstkami pochodzącymi z kosmicznej zupy magnetycznej. Pola o podobnej sile mogą zaplątać się wdynamiczny pakiet. Takie trzy pakietyi o różnej sile tworzą trzy podstawowe typy materii (Antymateria, Ciemna materia i Materia) i mogą się łączyć tworząc początkowe podstawowe plazmy lub neutrony. Taki neutron może rozpadać się na plazmę protonu i plazmę elektronu, a obie nadal zawierają części trójcy materii pierwotnej plazmy. Każda z nich posiada indywidualny i wspólny w całości warunek magnetosfery, która jest regulowana przez siły pola Magnetycznego i Grawitacyjnego. Jest to podobne do wewnętrznych Grawitacyjnych i zewnętrznych Magnetycznych pól Ziemi. W oparciu o te nowe podstawowe zasady skonstruowano prototypowe reaktory osiągające niesamowite rezultaty, takie jak tworzenie udźwitgu i ruchu bez spalania paliwa czy uzyskanie w prosty sposób syntezy jądrowej. Teraz staje się możliwe tworzenie w dowolnym punkcie w przystępny sposób ogromnych ilości energii (takich jak energia elektryczna i cieplna) i ruchu, a także takich kwestii, jak woda, jedzenie i nowe materiały oraz rozwój nowej technologii kosmicznej.

Żródło: Keshe Foundation https://pl.kfwiki.org/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *