Czym jest Plazma?

Każdy obiekt fizyczny (elektron, atom, ziarno piasku, roślina, zwierzę, człowiek, planeta, gwiazda, galaktyka, wszechświat, itp.) jest niczym innym jak nagromadzeniem pól magnetycznych, które Keshe określa jako plazmatyczne pola magnetyczne. Te plazmatyczne pola magnetyczne składają się z ogromnej ilości pojedynczych pól magnetycznych. Plazmatyczne pola magnetyczne są trójwymiarowe, których ruch i obszar są wyznaczane przez poszczególne pola magnetyczne wewnątrz obiektu. Każdy z tych plazmatycznych obiektów jest określany jako plazma, definiowaną poprzez objętość pola w nim zawartego.

Fundacja Keshe’a nie używa słowa „plazma” w ten sam sposób, w jaki jest ona używana w standardowej fizyce, czyli nie odnosi się do stanu zjonizowanego gazu. Plazma jest definiowana przez Fundację jako całkowita zawartość pól, które gromadzą się i tworzą obiekt. NIE jest zdefiniowana na podstawie właściwości fizycznych, takich jak np. jonizacja i temperatura. Plazma odnosi się wyłącznie do właściwości pól, z których składa się obiekt.

W większości przypadków pola wykraczają daleko poza fizyczne granice danego obiektu. Istnieją również kompozycje pól (plazmy), które są już odłączone od ich fizycznego źródła i poruszają się w formie niefizycznej (jako czyste ciało pola) w przestrzeni do innego fizycznego (lub nie fizycznego) obiektu. Ruch tych konglomeracji pól jest uważany za rodzaj „płynięcia”. Dlatego też Fundacja definiuje energię jako pola, które poruszają się i płyną w przestrzeni z punktu A do punktu B.

Poniższy film pokazuje tworzenie Plazmy w animacji:

Żródło: Keshe Foundation https://pl.kfwiki.org/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *