Książki o technologii plazmowej – wprowadzenie

Wprowadzenie i Grawitacja Inżynier nuklearny Mehran Keshe przekazuje informacje o swojej książce „The Universal Order of Creation of Matters” i wyjaśnia zasady grawitacji, które również dotyczą interakcji wewnątrz neutronu pomiędzy Materią, Antymaterią i Ciemną Materią.Neutron składa się głównie z tych trzech podstawowych Materii. Do tej pory zakładano, że neutron składa się z trzech kwarków, jednego […]